Po sześciu latach od podpisania obowiązującego dziś Porozumienia o współpracy, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie zdecydowali się na wprowadzenie kilku zmian w uregulowaniach dotyczących współdziałania w zakresie polityki dyscyplinarnej.

W dniu 21 grudnia 2020 r., nadinsp. Tomasz Klimek i podinsp. Sławomir Koniuszy podpisali porozumienie nowelizujące Porozumienie o Współpracy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z Warmińsko-Mazurskim Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2014 r. Zmiana jest niewielka i dostosowuje obowiązujące Porozumienie do nowych realiów prawnych, które na przestrzeni sześciu minionych lat również uległy pewnym zmianom.

Znowelizowane Porozumienie wchodzi w życie po podpisaniu go przez Komendanta Wojewódzkiego i Przewodniczącego oraz przekazaniu do wiadomości wszystkim zainteresowanym stronom.

 

aneks porozumienie 2020 2

aneks porozumienie 2020 3