W wyniku współpracy Zespołu Transportu i Zaopatrzenia OPP w Olsztynie i Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy OPP w Olsztynie po rozmowach z firmą ANASPED POLAND Sp. z o.o. Olsztyn otrzymano 50 litrów żelu do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym PROTECT firmy NOVED MED.

Żel został przekazany na ręce Dowódy OPP w Olsztynie gdzie za pośrednictwem Zespołu Medycznego zostanie wydany dla policjantów OPP w Olsztynie.

Przewodniczący ZT NSZZP
OPP w Olsztynie
Dariusz Wileński

opp żel dezynfekujący 2

opp żel dezynfekujący 3