Po zaledwie półrocznym oczekiwaniu Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego otrzymał odpowiedź Komendy Głównej Policji na wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie liczby nadgodzin wypracowanej przez policjantów.

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że według stanu na dzień 30 czerwca br. funkcjonariusze wypracowali 2 691 063 nadgodzin – słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy nadgodziny…

W załączniku Odpowiedź KGP

źródło: nszzp.pl