Warmińsko-Mazurska Policja doczekała się generała. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Tomasz Klimek, odebrał z rąk Prezydenta RP nominację na stopień nadinspektora Policji. Uroczystość nadania stopni, w tym stopni generalskich odbyła się dziś na Placu Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie, jako jeden z elementów centralnych obchodów Święta Policji.

Od początku powołania Policji w III RP, Tomasz Klimek jest pierwszym policjantem w regionie, który jako szef warmińsko-mazurskiej Policji otrzymał stopień generalski. Komendant Wojewódzki w stopniu generała, to wyróżnienie także dla garnizonu. Tym bardziej, w imieniu Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, serdecznie gratulujemy.

Sławomir Koniuszy    

 

klimek generalem3