Publikujemy treść komunikatu PZU Życie S.A.  informującego o czasowym zniesienie karencji dla osób dotychczas nieubezpieczonych.

Szanowni Państwo
Funkcjonariusze i Pracownicy
Garnizonu Warmińsko – Mazurskiego Policji

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy dla Państwa akcję promocyjną polegającą na zniesieniu karencji w ubezpieczeniu na życie w ramach obowiązującego programu Policja.
Zniesienie okresów karencji obejmuje cały zakres ubezpieczenia i dotyczy osób dotychczas nieubezpieczonych w PZU Życie SA pracowników, małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie na warunkach programu Policja z datą rozpoczęcia ochrony od 1 maja, 1 czerwca i 1 lipca 2019 roku.
Przypominamy, iż oprócz ubezpieczenia na życie program obejmuje również prywatną Opiekę Medyczną. To wygodne rozwiązanie, które gwarantuje Państwu szybki dostęp do lekarzy specjalistów i określonych badań w ramach składki za ubezpieczenie pracownicze.

Dodatkowo można skorzystać w ramach programu z:

  • Grupowego ubezpieczenia PZU w Razie Wypadku,
  • Dodatkowej Ochrony Życia,
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy i materialnej pracowników,
  • Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej,
  • Ubezpieczenia na wypadek zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym,
  • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków funkcjonariuszy i pracowników,
  • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków niepełnoletnich dzieci funkcjonariuszy i pracowników,
  • Ubezpieczenia domów i mieszkań w formie grupowej,
  • Klubu PZU Pomoc w Życiu – oferty specjalne w tym 20% dodatkowej zniżki na ubezpieczenia PZU SA: OC, AC, NNW, mieszkania lub domu. 

Program Policja 2015 został przygotowany przez Grupę PZU przy współpracy ze Związkami Zawodowymi działającymi w Policji, oraz z udziałem doświadczonych firm brokerskich – Mentor SA i PWS Konstanta SA.

Więcej informacji znajdą Państwo na specjalnie przygotowanym portalu internetowym www.policja-ubezpieczenia.pl.

Wszelkie formalności związane z przystąpieniem do ubezpieczenia można załatwić w Dziale Płac Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty promocyjnej.