Podwyżka wprowadzona od dnia 1 stycznia 2019 r., objęła w równej wysokości wszystkie stanowiska służbowe w Policji poprzez wzrost tzw. mnożnika, przypisanego do indywidualnej grupy zaszeregowania. Jedyna różnica w wysokości około 150 zł wynika ze stażu służby. Jednak nie wszystkim naliczono podwyżki zgodnie z tą zasadą. Wyjątek stanowią ci, których przeniesiono do niższej grupy zaszeregowania z zachowaniem uposażenia z poprzedniego stanowiska. Dlaczego?

 

Kiedy w jednostce przeprowadzana jest np. zmiana struktury organizacyjnej i „spłaszczane” są etaty (etaty wyżej zaszeregowane zastępowane niższymi), bądź policjant przenoszony jest do innej jednostki, a tam nie ma stanowiska z grupą, którą wcześniej zajmował lub grupy z tym samym mnożnikiem, przełożeni takich policjantów zwykle przekonują – zgódź się na niższą grupę a my zachowamy twoje uposażenie z grupy poprzedniej, i nic nie stracisz. Nie do końca jest to prawda.

 

Przepis, który to umożliwia, czyli art. 103 ust. 1 ustawy o Policji mówi, że policjant przeniesiony na stanowisko służbowe zaszeregowane do niższej grupy uposażenia zasadniczego, co prawda, zachowuje prawo do stawki uposażenia pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku, ale tylko do czasu uzyskania wyższej stawki uposażenia według stanowiska służbowego. A to oznacza, że przy każdej podwyżce pod uwagę nie jest brany mnożnik z poprzedniej, wyższej grupy zaszeregowania, tylko nominalny mnożnik z tej niższej obecnie zajmowanej grupy, więc podwyżka dla policjanta z „zachowaniem” będzie niższa, albo nie będzie jej w ogóle. I co z tym zrobić?

NSZZ Policjantów najpierw zwrócił się o oszacowanie skali tego problemu i podjął z Komendantem Głównym Policji rozmowy, w jaki sposób to zrekompensować. Na całe szczęście policjantów korzystających z art. 103 ust. 1 jest w kraju poniżej tysiąca, więc rekompensata może się odbyć relatywnie niewielkim kosztem, możliwym do udźwignięcia w ramach środków posiadanych przez poszczególne garnizony. W jaki sposób ma się to odbyć, określa pismo Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, będące efektem starań Związku. Za prawidłowość realizacji zawartych w piśmie wytycznych odpowiadać w imieniu NSZZ Policjantów mają właściwi przewodniczący Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych.

 

 Sławomir Koniuszy

W załączeniu pismo ZG NSZZ Policjantów z 11 lutego 2019′ oraz pismo KGP z 8 lutego 2019′