Sławomir Koniuszy znalazł się w gronie zasłużonych dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa lubelskiego. W imieniu lubelskiej organizacji NSZZ Policjantów medal wręczył mu Artur Garbacz, przewodniczący tej organizacji.

W dniach 7 – 8 lutego w Zamościu odbyła się Sprawozdawcza Wojewódzka Konferencja Delegatów NSZZ Policjantów Garnizonu Lubelskiego. Przy tej okazji uczczono również 15-lecie nadania Sztandaru tamtejszemu Zarządowi Wojewódzkiemu i odznaczono zasłużonych działaczy związkowych. W uroczystym podsumowaniu pierwszej połowy kadencji, przewodniczący Artur Garbacz i jego goście, w tym m.in. Rafał Jankowski i insp. Robert Szewc – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, ocenili pierwszą połowę obecnej kadencji Związku zarówno w kontekście współpracy, jak i wymiernych korzyści dla Policji i policjantów, które wynikają z realizowania porozumienia podpisanego przez NSZZ Policjantów w listopadzie ubiegłego roku.

W licznym gronie przewodniczących i wiceprzewodniczących Zarządów Wojewódzkich, uczestniczących w Konferencji nie zabrakło naszego przewodniczącego.

Łukasz Abramski

lublin19 2

lublin19 dol