W dniu 16 stycznia w olsztyńskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się odprawa kadry kierowniczej warmińsko-mazurskiej Policji podsumowująca rok 2018 r. Gośćmi odprawy byli m.in.: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Artur Chojecki, Wicemarszałek Zarządu Województwa, Miron Sycz, Zastępca Prokuratora Okręgowego, Aneta Molga i Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie, Sławomir Koniuszy.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek osobiście podsumował efekty pracy podległych sobie policjantów. Odniósł się z osobna do wszystkich obszarów działalności, nie wyłączając kwestii finansowych związanych z funkcjonowaniem Policji oraz inwestycjami, remontami, zakupami czy też środkami pozyskanymi z programów wsparcia.

Swoją prezentację rozpoczął od tego, jak pracę policjantów w całym kraju oceniają Polacy. Okazuje się, że aż 74% ankietowanych ocenia ją pozytywnie, co w rankingu instytucji plasuje Policję na pierwszym miejscu. Ponad 93% obywateli czuje się bezpiecznie w swojej okolicy, co z kolei świadczy o wysokiej skuteczności Policji. Skutecznością w minionym roku wykazała się również Policja na Warmii i Mazurach utrzymując wysoki poziom z lat poprzednich bądź odnotowując tendencję wzrostową w wielu ważnych kategoriach bezpieczeństwa.

Na wysokie oceny pracy warmińsko-mazurskiej Policji w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę także  Wojewoda, Wicemarszałek i Pani Zastępca Prokuratora Okręgowego w Olsztynie, która oprócz tego podziękowała Policji za dobrą współpracę.

W nieco inny sposób do oceny pracy Policji w naszym regionie podszedł Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów. W swoim wystąpieniu skoncentrował się na tych aspektach, które należy eliminować, żeby bezpieczeństwo utrzymać na wysokim poziomie i osiągać ten cel poprzez poprawę warunków służby i dobrą współpracę służbowo-związkową. Przewodniczący podkreślał, że bez zwracania uwagi na problemy i eliminowania tych problemów Policja nie mogłaby się rozwijać i stawiać czoła coraz nowszym wyzwaniom. Przestrzegał również przed obniżaniem kryteriów naboru, dokonując oceny projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Ł.A.

 

poniżej galeria zdjęć

zaufanie

a 9

a 8 Small

a 3

a 2

a 5

a 6 Small

a 7

a 10 Small