[InfoSecurity24.pl]: Posłowie, w trakcie posiedzenia połączonych sejmowych komisji, przyjęli dwie poprawki do rządowego projektu ustawy dotyczącego usprawnienia działań służb i wojska na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Chodzi o możliwość zachowania pełnego uposażenia dla policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej w przypadku zawieszenia w czynnościach służbowych – o co zabiegali związkowcy z obu formacji. „Staraliśmy się, aby uprawnienia i obowiązki wprowadzane poprzez tę ustawę były jednak jednakowe dla żołnierzy i funkcjonariuszy” – tłumaczył wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.

We wtorek w Sejmie połączone komisje obrony narodowej oraz sprawiedliwości i praw człowieka rozpoczęły prace nad rządowym projektem dotyczącym usprawnienia działań Sił Zbrojnych RP, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W trakcie posiedzenia wiceprzewodniczący komisji obrony narodowej Andrzej Szewiński (KO) wniósł dwie poprawki do projektu ustawy. Pierwsza z nich dotyczy policjantów, natomiast druga funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W poprawkach zaproponowano, aby przełożony (biorąc po uwagę okoliczności popełnienia zarzuconego policjantowi lub funkcjonariuszowi Straży Granicznej przestępstwa, w szczególności będącego następstwem użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej, w związku z wykonywaniem czynności lub zadań służbowych), mógł podjąć decyzję o zachowaniu policjantowi lub funkcjonariuszowi SG na okres zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania prawa do pełnego uposażenia.

„Celem proponowanej zmiany jest zapewnienie funkcjonariuszom Policji (i funkcjonariuszom Straży Granicznej – przyp. red.) uprawnień analogicznych do przewidzianych w nowoprojektowanych przepisach art. 456 ust. 1a i art. 485 ust. 1a ustawy o obronie Ojczyzny w odniesieniu do żołnierzy związany z zachowaniem prawa do uposażenia w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych” – tłumaczył Andrzej Szewiński. Jak dodał, chodzi o to, żeby „wszystkie służby, które biorą udział w czynnościach miały zunifikowane prawo do możliwości zachowania pełnego uposażenia”.

CZYTAJ CAŁOŚĆ