Rosnąca liczba policjantów, którzy po przejściu na emeryturę postanawiają pozostać w NSZZ Policjantów, skłoniła Zarząd Wojewódzki do podjęcia decyzji o utworzeniu Zarządu Emerytów, posiadającego taki sam status, jak każdy jeden Zarząd Terenowy. Chociaż na utworzenie takiej struktury Zarząd Wojewódzki zdecydował się już w grudniu 2020 r., w jego realizacji wystąpił dość spory poślizg. Zainteresowani tłumaczą, że dopiero teraz pojawiła się grupa osób chętnych do wzięcia odpowiedzialności za realizację zadań służących ogółowi emerytów i rencistów policyjnych.  

W dniach 28 – 29 maja 2024 r. w Kajkowie/k Ostródy odbyło się Walne Wyborcze Zebranie Członków Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Organizacji Związkowej NSZZ Policjantów będących emerytami i rencistami policyjnymi. Wybrano pięcioosobowy Zarząd Emerytów i trzyosobową Komisję Rewizyjną. Po uporaniu się z dość sporą ilością formalności, które wiążą się z powstaniem struktury posiadającej osobowość prawną (m.in. NIP, REGON, rachunek bankowy), Zarząd Emerytów zdefiniuje priorytety na najbliższe miesiące. Jak twierdzą przedstawiciele nowej organizacji, na czele z Przewodniczącym Zbigniewem Kowalskim, jednym z ważniejszych wyzwań będzie dążenie do uporządkowania sytuacji tych emerytów, którzy po odwieszeniu munduru wciąż pozostają zawodowo aktywni. Chodzi bowiem o to, że policyjni emeryci płacąc przez lata składki emerytalne ZUS, kompletnie nic z tego nie mają i w dzisiejszych czasach trudno o przykład, który byłby bardziej niesprawiedliwy społecznie.

Gratulując kolegom wyboru i życząc samych sukcesów w działalności na rzecz środowiska emerytów i rencistów, prezentujemy skład ZE i KRZE.

Na przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Emerytów NSZZ Policjantów z Siedzibą w Olsztynie, Walne Zebranie Wybrało Zbigniewa Kowalskiego. Wiceprzewodniczącymi w kolejności alfabetycznej wybrani zostali: Dariusz Białousz, Zbigniew Czajkowski, Tomasz Klimek i Robert Paszkowski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Emerytów NSZZ Policjantów z Siedzibą w Olsztynie został Grzegorz Królik a wiceprzewodniczącymi – Piotr Krztoń i Łukasz Włodarczyk.

Obradom Walnego Wyborczego Zebrania Przewodniczył Grzegorz Królik przy wsparciu Janusza Prusika i Wiesława Bujakowskiego. Nad prawidłowością obrad pod kątem wymagań statutowych czuwała Wojewódzka Komisja Rewizyjne pod przewodnictwem Dariusza Wileńskiego oraz przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Sławomir Koniuszy, który wspierał Prezydium Walnego Zebrania w przeprowadzeniu procedury wyborczej.

Biuro Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów