W dniu wczorajszym (27.05.2024) przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski spotkał się Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomaszem Siemoniakiem oraz Wiceministrem Czesławem Mroczkiem.

Z uwagi na to, że było to pierwsze spotkanie po zmianie na stanowisku szefa resortu, przewodniczący poinformował ministra o stanie negocjacji w najważniejszych dla Policji i Policjantów obszarach oraz zapoznał się z planami resortu na najbliższe miesiące. Przewodniczący uzyskał też zapewnienie, że do propozycji, jakie NSZZ Policjantów przedstawił w zakresie dodatków służbowych i funkcyjnych, świadczeń pieniężnych oraz nowego modelu finansowania Policji resort odniesie się jeszcze przed wakacjami. W przyszłym tygodniu, NSZZ Policjantów przedstawi Ministrowi uszczegółowioną wersję propozycji w zakresie systemowego wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych, świadczeń mieszkaniowych i urlopowych oraz naprawy sposobu finansowania Policji.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów