Z dniem 1 maja 2024 r. w garnizonie warmińsko-mazurskim wejdzie w życie decyzja Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, określająca minimalne stawki dodatku służbowego oraz zasady jego podwyższania. Dokumenty w tej sprawie, w dniu 19 kwietnia podpisali Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie mł.insp. Paweł Krauz i przewodniczący NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach Sławomir Koniuszy.

Nowe uregulowania od tych z 2013 r. różnią się tym, że określają nie tylko minimalne stawki dodatków służbowych, ale również wprowadzają zasady ich podwyższania. Warunkiem takiej podwyżki będzie uzyskanie pozytywnej opinii służbowej, czyli oceny od trójki wzwyż. Im wyższa ocena, tym wyższa kwota podwyżki. Co prawda Komendant i Związek wprowadzili pewne „widełki”, jednak rozporządzenie (rozp. MSWiA, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1236 ze zm.), pozwala na ich przekraczanie. Zatem przełożony, który znajdzie wystarczające uzasadnienie, w każdej chwili może ten dodatek podwyższyć. Ma to swoje uzasadnienie szczególnie w przypadku policjantów z dużym stażem nienagannej służby lub tych, którym np. zwiększono zakres obowiązków bez zmiany stanowiska służbowego.

Wprowadzeniu nowych uregulowań przyświecało kilka celów. Do najważniejszych śmiało można zaliczyć potrzebę ograniczenia nadmiernej uznaniowości i powszechnego przekonania, że jeden z najważniejszych elementów motywacyjnych działa wbrew swojej ustawowej funkcji – zamiast motywować, demotywuje. W dłuższej perspektywie – chociaż nie obejdzie się tu bez zmiany przepisów na szczeblu ministerialnym – chodzi o doprowadzenie do sytuacji, kiedy to dodatek policjanta zbliżającego się do pełnej wysługi emerytalnej zbliży się do maksymalnej wysokości. Podstawowym warunkiem ma być ocena wywiązywania się z obowiązków służbowych i nienaganny przebieg służby. Dość oczywistym jest więc odwołanie się w tej ocenie do gotowej procedury, czyli do przepisów regulujących opiniowanie służbowe policjantów. Oceniając procedurę samego opiniowania i pewne obawy, które mogą się pojawić ze strony sceptyków, warto zwrócić uwagę na mechanizm wykluczający subiektywizm, czyli m.in. element samooceny opiniowanego i możliwość odwołania się od opinii, a nawet zaskarżenia jej do Sądu Administracyjnego (kilka lat temu przed WSA w Olsztynie takowe postępowanie się toczyło i zakończyło się korzystnie dla policjanta).

Dla pełniejszego zrozumienia zasad wpisanych w powyższe uregulowania oraz idei przyświecającej zarówno Komendantowi Wojewódzkiemu, jak i  NSZZ Policjantów, w załączeniu publikujemy Decyzję Nr 90/2024 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2024 r., Protokół uzgodnień i Porozumienie (§ 8), na którym to wszystko się opiera.  

S.K/R.J.