Z dniem 21 marca 2024 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego powołał na stanowisko Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia, który pełnił obowiązki szefa polskiej Policji od 22 grudnia 2023 r.

W uroczystości wprowadzenia Komendanta wziął udział Rafał Jankowski Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Oprócz życzeń wręczył nowo powołanemu Komendantowi pamiątkowy buzdygan z okolicznościową tabliczką:

“Markowi Boroniowi, Komendantowi Głównemu Policji koleżanki i koledzy z NSZZ Policjantów”.

CZYTAJ WIĘCEJ