Z okazji Dnia Kobiet mł. insp. Paweł Krauz p.o Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie złożył życzenia policjantkom i pracownicom Policji w garnizonie warmińsko - mazurskim.

życzenia KWP na dzień kobiet

 

Insp. Arkadiusz Sylwestrzak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie wraz z mł. insp. Mariuszem Wiśniewskim p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz mł. insp. Sławomirem Koniuszym Przewodniczącym NSZZ Policjantów, wręczają kwiaty policjantkom oraz pracownicom cywilnym policji.