Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie mł.insp. Paweł Krauz powołał Zespół do opracowania porozumienia mającego uregulować kwestię minimalnych stawek dodatków służbowych oraz zasad ich wzrostu. Decyzja Komendanta jest odpowiedzią na wniosek Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie, który uznał, że porozumienie sprzed 11. lat utraciło swoje znaczenie.

Nowe rozwiązania mają pójść krok dalej w stosunku do regulacji z dnia 15 maja 2013 r. Oprócz minimalnych stawek dodatków na poszczególnych stanowiskach wykonawczych, Zespół ma się zająć opracowaniem zasad podwyższania tych dodatków. Komendant i przewodniczący  chcą, by nowe regulacje podniosły ich motywacyjność, a także wyeliminowały uznaniowość będącą przedmiotem uzasadnionej krytyki. Jeden z pomysłów na wzrost dodatków opiera się na opiniowaniu służbowym policjantów.

W najbliższy wtorek, 5 marca 2024 r., Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów desygnuje do Zespołu swoich przedstawicieli.

S.K.