Dzisiaj przypada 33 rocznica rejestracji NSZZ Policjantów. Każdy upływający dzień jest dla nas wielką lekcją, z której czerpiemy wiedzę i doświadczenie na przyszłość.

33 lata, które upłynęły na wielu pozytywnych zmianach. Policyjna rzeczywistość dzięki pracy związkowców jest dzisiaj o wiele korzystniejsza niż wówczas gdy związek stawiał pierwsze kroki.

“Nie myli się ten kto nic nie robi” – jak mawia klasyk. Gdy jednak wyjmiemy kartkę i zaczniemy stawiać plusy i minusy to bilans naszych dokonań jest absolutnie pozytywny.

Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, jednak jako największy i najbardziej reprezentatywny związek zawodowy wśród Policjantów jesteśmy przekonani, że osiągniemy założone cele.

Wszystko zgodnie z hasłem, które towarzyszy nam od dawna tj. “RAZEM TRZYMAMY LINIĘ”

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Dla miłośników historii przypomnienie tekstu jaki dla miesięcznika Policja997 przygotował kolega Sławomir Koniuszy:

11 maja 1990 r., jeden dzień po ogłoszeniu i wejściu w życie uchwalonej w dniu 6 kwietnia 1990 r. ustawy o Policji, Sąd Wojewódzki w Warszawie postanawia wpisać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów do rejestru związków zawodowych (Sygn. Akt VII NS Rej zz pz 41/89).

Rejestracja NSZZ Policjantów zapoczątkowała proces transformacji ustrojowej w instytucji dotychczas całkowicie podporządkowanej byłym funkcjonariuszom PZPR. Pod naporem reformatorskiego żywiołu, komunistyczna reduta z generałem Czesławem Kiszczakiem na czele, ówczesnym Ministrem Spraw Wewnętrznych zaczęła trzeszczeć w posadach.

Gen. Kiszczak liczył, że zapały reformatorów uda mu się zdusić, że podporządkuje NSZZ Policjantów swoim wpływom i utrzyma w swoich rękach policję, ale działacze związkowi okazali się sprytniejsi.

Aby jednak Policja stać się mogła w pełni demokratyczną i nowoczesną formacją i zyskać pełne zaufanie społeczne musiało upłynąć sporo czasu…

(…) 11 maja tego roku, mija 33 lata od powstania Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów. Zgoda na jego założenie w resorcie siłowym była jednym najważniejszych symboli zmian ustrojowych w naszym kraju (…) – Policja 997.

Zdjęcie ilustracyjne – moment rejestracji w Sądzie. I Przewodniczący NSZZ Policjantów kpt. Roman Hula (późniejszy Komendant Główny Policji).

Czytaj całość:

https://gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2020/numer-182-maj-2020/188559,30-LAT-NSZZP-Historia.html