Do Ministra Kamińskiego trafił dziś dokument zawierający kilkanaście postulatów, które Zarząd Główny NSZZ Policjantów zamierza załatwić w przeciągu najbliższych miesięcy. Związek uważa, że od ich spełnienia zależy utrzymanie dotychczasowej skuteczności Policji i ustabilizowanie sytuacji kadrowej.

W dokumencie pn. „Pakiet dla Policji 2023” pojawiły się takie postulaty, jak m.in. przyszłoroczna oraz tegoroczna waloryzacja uposażeń, systemowy (progresywny) wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych, a także płatne dyżury domowe.

Do postulatów o największym ciężarze gatunkowym, czyli takich, które nie do końca zależą od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji należy niewątpliwie zmiana dotychczasowego sposobu finansowania Policji. Jego załatwienie będzie wymagać więc znacznie więcej czasu niż np. uzyskanie zgody na zwiększenie puli nagród z okazji Święta Policji, czy też zmiana definicji „miejscowość pobliska” w kontekście dojazdów do służby.

„Pakiet dla Policji 2023” to nie tylko zbiór postulatów i wyzwanie negocjacyjne dla Związku i Ministra, ale przede wszystkim sposób na ustabilizowanie sytuacji kadrowej, od której zależy wydolność systemu bezpieczeństwa. To właśnie z tego powodu pierwsze miejsce zajęły postulaty związane z waloryzacją uposażeń. W swoim uzasadnieniu NSZZ Policjantów ostrzega, że jeśli Rząd nie skoryguje uposażeń jeszcze w tym roku, jesienią może nastąpić kolejna fala odejść ze służby, czego takie aglomeracje jak Warszawa mogłyby nie wytrzymać.

Strategia działania oraz szczegóły związane z przyjętym dokumentem będą przedmiotem najbliższego posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego i Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów