W dniu Narodowego Święta Niepodległości, Poczta Polska przyłącza się do akcji społecznościowej #MuremZaPolskimMundurem, wspierającej żołnierzy oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, którzy obecnie pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej, strzegąc naszego wspólnego bezpieczeństwa.

Już od 15 listopada br. we wszystkich swoich placówkach Poczta będzie  można przekazać kartki lub własnoręcznie stworzone prace z wyrazami symbolicznego wsparcia, wdzięczności i podziękowania za pełnioną służbę. Poczta Polska nieodpłatnie przekaże je przedstawicielom służb mundurowych. Dodatkowo w wybranych placówkach pocztowych na terenie kraju udostępnione zostaną także dedykowane i specjalnie oznaczone pojemniki. 

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych narodziła się inicjatywa pod hasłem: #MuremZaPolskimMundurem wspierająca służby mundurowe broniące granic naszego kraju i strzegące bezpieczeństwa wszystkich Polaków. Jednym z jej wyrazów stało się wyświetlenie na gmachu Sejmu iluminacji z hasłem akcji, a także wiele innych inicjatyw podejmowanych na terenie Polski. Swoją solidarność z akcją można zamanifestować na różne sposoby, np. poprzez wywieszenie flagi.  

 Do akcji przyłącza się także Poczta Polska. 

- Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do akcji i przesyłania ciepłych słów dla ludzi, którzy z poświęceniem strzegą nienaruszalności polskiej granicy. Okażmy im wsparcie i wdzięczność za służbę w obronie naszego wspólnego bezpieczeństwa. Inicjujemy naszą akcję w dniu Narodowego Święta Niepodległości, które w sposób szczególny przypomina o tym, że Polacy to niezłomny naród. Zwłaszcza w tym wyjątkowym czasie zjednoczmy się więc przekazując naszym żołnierzom i funkcjonariuszom podziękowania oraz wyrazy dumy i szacunku. Niech poczują, że niezachwianie za nimi stoimy! -  mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej. 

Poczta Polska planuje wydać i udostępnić elektronicznie także specjalny album z przysłanymi pracami, jako podsumowanie akcji. 

Zasady akcji 

Akcja #MuremZaPolskimMundurem prowadzona jest w całym kraju. W 20 placówkach pocztowych będą udostępnione specjalne pojemniki, do których od 15 listopada będzie można wrzucać kartki lub własnoręcznie wykonane prace np. laurki z życzeniami i słowami wsparcia. W pozostałych placówkach pocztowych (w urzędach i filach, ale nie w agencjach pocztowych) będzie można przekazywać kartki bezpośrednio pracownikom przy okienku pocztowym. 

Ważne: na kartki nie naklejamy znaczka, a zamiast adresu należy wpisać hasło: „Obrońcom Granicy”. Można natomiast wskazać konkretne osoby lub nazwę jednostki, w których służą, Ci do których kierujemy słowa wsparcia. Poczta Polska bezpłatnie przekaże takie kartki służbom strzegącym granic. Prosimy nie wrzucać przesyłek zaadresowanych, ani w zamkniętych kopertach, gdyż takie nie będą przez Spółkę doręczane. 

W województwie warmińsko-mazurskim pojemnik na kartki znajduje się w placówce Olsztyn 2, przy ulicy Partyzantów 39

 

źródło:  poczta-polska.pl