Z okazji 102 rocznicy powstania Policji w Polsce oraz przypadającego w tym dniu Święta naszej formacji, wszystkim policjantom i pracownikom Policji życzę jak najszybszej realizacji wszystkiego tego, na co od dawna czekamy. Życzę zniesienia niesprawiedliwości zaklętej w nieszczęsnym art. 15a, życzę uchwalenia programu kontynuującego modernizację Policji i zapewniającego wzrost naszych uposażeń i wynagrodzeń, życzę ludzkiej wdzięczności i życzliwości za naszą codzienną, ofiarną służbę, życzę też zdrowia i wsparcia ze strony rodziny i najbliższych.

Wyczekując na rychłą realizację zobowiązań zagwarantowanych w podpisanym przed blisko trzema laty Porozumieniu, deklaruję w imieniu NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach dalszą pracę na rzecz policjantów i zapewniam, że nie zrezygnowaliśmy i nie zrezygnujemy z żadnej ważnej dla policjantów sprawy.

Sławomir KONIUSZY, przewodniczący W-M ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie