Już w 2020 r. przeciętne wynagrodzenie żołnierza ma wzrosnąć o ponad 600 zł, z kwoty 5529 zł do 6153 zł - liczonej wraz z dodatkami. Szef MON Mariusz Błaszczak zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o zaakceptowanie tego planu.

Money.pl liczy, ile budżet państwa dołoży do podwyżek zapowiadanych przez szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Ten proponuje, by - wraz z dodatkami - przeciętne wynagrodzenie żołnierza wzrosło o 624 zł brutto. - Wystąpiłem do prezydenta z wnioskiem o przyznanie żołnierzom kolejnych podwyżek w 2020 r. Przeciętne wynagrodzenie żołnierzy zawodowych z dodatkami wyniesie 6153 zł. Do tej pory było to 5529 zł - powiedział minister w sobotę w Warszawie, podczas przysięgi blisko 1800 żołnierzy.

Podwyżki obejmą oczywiście tylko żołnierzy zawodowych. Ich przeciętne wynagrodzenie to taka żołnierska średnia krajowa. Nie oznacza, że każdemu pensja wzrośnie po równo, będzie to zależało od stopnia wojskowego. Niemniej, średnia pozwala na wyliczenie całościowego kosztu owych podwyżek, które zostaną sfinansowane z państwowej kasy. Z ostatnich oficjalnych danych za 2018 r. wynika, że Wojsko Polskie liczy łącznie 140 tys. 142 żołnierzy, jednak liczba zawodowych żołnierzy to 110 tys.

cały artykuł: money.pl