W dniach 7 – 8 maja 2019 r. w Dorotowie obradował Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych w Olsztynie. Uzupełniono skład Prezydium do 9. wiceprzewodniczących, wybrano członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy i przyjęto wstępny projekt Regulaminu Działania Prezydium określający kompetencje jego członków.

Wśród gości w posiedzeniu uczestniczyli: Bernard Cieślik, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Forum Związków Zawodowych, Antoni Duda - Prezes Zarządu „Forum Invest” oraz Jarosław Kowalczyk - Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie wraz ze swoim zastępcą  Łukaszem Sztychem.

W sensie wyborczym, obrady w Dorotowie stanowiły kontynuację wyborów, jakie odbyły się w dniu 15 lutego 2019 r., kiedy to wybrano przewodniczącego ZW i dwóch wiceprzewodniczących. Nowo wybrany przewodniczący poprosił wówczas delegatów, o czas na zapoznanie się ze wszystkimi członkami ZW i z ich kompetencjami, by umożliwić wykorzystanie tych kompetencji w realizacji zadań spoczywających w szczególności na Prezydium.

Poza elementem wyborczym i dyskusją nad kształtem Regulaminu Działania Prezydium, określającego kompetencje jego członków, Zarząd Wojewódzki miał okazję zapoznać się zapleczem, jakim dysponuje Forum Związków Zawodowych jeśli chodzi o możliwości korzystania z wypoczynku przez pracowników i członków ich rodzin w obiektach administrowanych przez „Forum Invest”.

Jedną z ważniejszych części posiedzenia było spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy i jego zastępcą. Na gruncie wystąpienia poświęconego uprawnieniom Państwowej Inspekcji Pracy i programom realizowanym przez tę instytucję omówiono wspólne obszary współpracy oraz poszukiwano sposobów współdziałania w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ale również poza tą procedurą. Sporą część dyskusji poświęcono sytuacji związanej z trwającym od kilku już lat sporem zbiorowym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.

Przy okazji spotkania z Wojewódzkim Inspektorem Pracy załatwiono kwestię związaną z reprezentantem Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Komisji Konkursowej na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”, desygnując Panią Barbarę Bonisławską. Natomiast kandydatem na najaktywniejszego SIP-owca został Pan Zdzisław Sak z kętrzyńskich wodociągów.  

Po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Olsztynie ukonstytuowało się w następującym składzie:

Przewodniczący ZW – Sławomir Koniuszy (NSZZ Policjantów),
wiceprzewodniczący-sekretarz ZW – Maciej Kuszilek (NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej),
wiceprzewodniczący-skarbnik ZW – Kamil Bachanowicz (NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa),
wiceprzewodnicząca ZW – Elżbieta Butkiewicz (Ogólnopolski ZZ Pielęgniarek i Położnych),
wiceprzewodniczący ZW – Krzysztof Bączek (Federacja ZZ Kolejarzy),
wiceprzewodniczący ZW – Adam Hajduczenia (ZZ Aktorów Polskich),
wiceprzewodniczący ZW – Zbigniew Sikorski (Porozumienie ZZ „Kadra”),
wiceprzewodniczący ZW – Sylwester Sieklicki (Krajowy ZZ Pracowników ZUS „Niezależni”),
wiceprzewodniczący ZW – Andrzej Tymecki (Porozumienie ZZ „Kadra”),
wiceprzewodniczący ZW – Grzegorz Paciulan (NSZZ „Solidarność” - 80),
członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy – Henryk Kołecki (NSZZ Policjantów).

Drugim członkiem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy został Waldemar Linowski (ZZ Pracowników Warsztatowych).

Łukasz Abramski

 

IMG 2055

IMG 2056

IMG 2057

IMG 2058

IMG 2059

IMG 2064

IMG 2067

IMG 2068

IMG 2070

IMG 2073

IMG 2076

IMG 2077

IMG 2082

IMG 2087

IMG 2090

IMG 2091

IMG 2094

IMG 2096

IMG 2101

IMG 2106

IMG 2112

IMG 2114

IMG 2115

IMG 2124

IMG 2135

IMG 2145

IMG 2152

IMG 2154