Zachęcamy do przystąpienia do Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy KWP w Olsztynie. Z zalet tej formy pomocy korzystać mogą wszyscy funkcjonariusze i pracownicy cywilni garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Więcej szczegółów w zamieszczonym poniżej komunikacie Przewodniczącej kom. Doroty Rak.

Reklama KKOP