5 kwietnia 2019 r., Sławomir Koniuszy uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Kętrzynie. Tematem wspólnej części obrad była realizacja zobowiązań zawartych w Porozumieniu z dnia 8 listopada 2018 r., którego podpisanie zakończyło ubiegłoroczny protest Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Swoim związkowym koleżankom i kolegom ze Straży Granicznej, Koniuszy przekazał szczegółowe informacje z dwóch ostatnich posiedzeń Zespołu, który w imieniu MSWiA oraz Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych zajmuje się wdrażaniem zobowiązań wynikających z listopadowego Porozumienia. Dyskusja pokazała, że największe oczekiwania funkcjonariuszy wiążą się z kwestią likwidacji art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, i gorszym statusem tych, którzy do służby przystąpili po 1 stycznia 1999 r.

Łukasz Abramski

 

20190405 FSG M02

20190405 FSG M03