W załączniku zamieszczamy Pismo Komendanta Głównego Policji do podległych Komendantów  polecające dokonanie wypłat policjantom kwot podwyżek uposażeń za styczeń i luty 2019′ na dodatkowej liście w dniu 8 lutego 2019 r.