W dniu 10 stycznia 2019 r. w Warszawie obradował Zarząd Główny  NSZZ Policjantów. Oprócz zatwierdzenia decyzji Prezydium ZG, podjętych tuż po zakończeniu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej i omówieniu dalszych działań w ramach porozumienia podpisanego z MSWiA, Zarząd Główny wyznaczył termin Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Policjantów.

W związku z tym, że jeszcze nie we wszystkich Zarządach Wojewódzkich i Szkolnych odbyły się konferencje sprawozdawcze, Główna Komisja Rewizyjna wnioskowała, żeby przeprowadzono je w terminie do dnia 15 marca 2019 r. Dzięki temu Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się w terminie do dnia 29 marca 2019 r. Propozycja GKR została przez Zarząd Główny przyjęta.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów