W dniach 6 – 7 grudnia 2018 r. w podostródzkim Kajkowie odbyła się Sprawozdawcza Wojewódzka Konferencja Delegatów NSZZ Policjantów Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego. 

Delegaci podsumowali działalność swojej organizacji za okres 23 listopada 2016 r. – 6 grudnia 2018 r., czyli za połowę kadencji. Sprawozdania z działalności statutowej i finansowej przyjęte zostały jednogłośnie.

**************

wkd2018delegaci1 Custom

wkd2018delegaci2 Custom

wkd2018delegaci3 Custom

************************

W uroczystej części wzięli udział:

 • J.E. ks. Abp dr Józef Górzyński – Metropolita Warmiński,
 • insp. Tomasz Klimek – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie,
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego – mł.insp. Arkadiusz Sylwestrzak,
 • Rafał Jankowski – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów,
 • Andrzej Szary – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów i Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Wielkopolskiego,
 • Krzysztof Balcer – Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów i Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Łódzkiego,
 • Józef Dziki – Przewodniczący Zarządu Regionu W-M NSZZ „Solidarność” w Olsztynie,
 • Jarosław Szunejko – Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ w Olsztynie,
 • Grzegorz Paciulan – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych,
 • ks. kan. dr inż. Zbigniew Czernik – Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
 • ks. mgr Arkadiusz Suchowiecki – Kapelan Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie,
 • kpt. Maciej Kuszilek – Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Kętrzynie,
 • st.sierż.szt. Kamil Bachanowicz – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Olsztynie,
 • asp.szt. Dariusz Szczepan – Przewodniczący W-M Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,
 • Jolanta Ołów – Wiceprzewodnicząca (i Rzecznik Prasowy) ZW SEiRP w Olsztynie,
 • Adam Drążkiewicz – Prezes Zarządu Spółki „IDONEUM” w Gdyni, oraz
 • Dariusz Chmielewski – Dyrektor Agencji TUiR „Allianz” w Olsztynie.

wkd2018goście

 

W dyskusji podsumowującej pierwszą połowę kadencji najwięcej uwagi poświęcono ogólnokrajowej akcji protestacyjnej i osiągniętemu porozumieniu. Goście, którzy zabrali głos w dyskusji nie kryli uznania dla sprawności, z jaką protest został przeprowadzony i ile dzięki niemu udało się osiągnąć. Podkreślali, że w odbiorze społecznym protest postrzegany był pozytywnie a policjanci zachowali duże poparcie. Zwrócono uwagę, że sukces nie byłby możliwy bez tak dużej integracji środowiska i bez uchronienia go przed polityką. Mówiono również o zagrożeniach, jakie pojawiły się po proteście. O polityce grubej kreski i o konsekwencjach „polowania na czarownice”, zwracając uwagę na rolę NSZZ Policjantów w przeciwdziałaniu wszelkim szkodliwym zjawiskom.

Podsumowanie działalności stało się okazją do podziękowania dla tych, którzy mocno angażowali się w działalność na rzecz policjantów. Odznaczono i uhonorowano kilkudziesięciu działaczy związkowych i osób spoza organizacji, a także spoza Policji.

Na podstawie Dekretu Biskupa Polowego gen. bryg. Józefa Guzdka Medalem „Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki” odznaczeni zostali:

 • nadkom. Sławomir Koniuszy
 • kom. Waldemar Misarko

zaś Medalem „Gloria Intrepidis et Animi Promptis” (Chwała ofiarnym i nieustraszonym) odznaczony został:

 • asp.szt. Rafał Tkaczuk

wkd2018medale1

 

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości  za zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów, Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski nadał Medal Krzyża Niepodległości kl. I wraz z Gwiazdą dla:

 • J.E. ks. Abp dr Józefa Górzyńskiego
 • ks. kan. dr inż. Zbigniewa Czernika
 • ks. mgr Arkadiusaz Suchowieckiego
 • insp. Tomasza Klimka
 • mł.insp. Arkadiusza Sylwestrzaka

Medalem Krzyża Niepodległości kl. II odznaczeni zostali

 • Józef Dziki
 • Marek Tarwacki
 • Maciej Kuszilek
 • Kamil Bachanowicz
 • Grzegorz Paciulan
 • Robert Brzycki
 • Piotr Krupiński
 • Waldemar Misarko
 • Jarosław Nowak
 • Mirosław Orłowski
 • Bartłomiej Kolasa
 • Mariusz Wesołowski
 • Zbigniew Przyborowski
 • Ireneusz Rosielewski
 • Piotr Dzirba
 • Dorota Rak
 • Mariusz Boratyński
 • Tadeusz Szymczak
 • Rafał Tkaczuk
 • Grzegorz Licki
 • Mariusz Sargalski
 • Radosław Stempkowski
 • Dariusz Brudzyński
 • Grzegorz Kacprzyk
 • Cezary Kowalski
 • Waldemar Olszewski
 • Paweł Rynkiewicz
 • Marcin Gągalski
 • Krzysztof Stodulski
 • Justyna Kołecka
 • Arkadiusz Kieca, oraz
 • Marek Purzycki

 

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski nadał również Odznaki Honorowe następującym osobom:

Odznaka „Złota”

 • Mariusz Sargalski
 • Radosław Stempkowski
 • Mariusz Wesołowski

 

Odznaka „Srebrna”

 • Dariusz Brudzyński
 • Piotr Dzirba
 • Paweł Rynkiewicz
 • Tadeusz Szymczak
 • Rafał Tkaczuk

 

Odznaka „Brązowa”

 • Mariusz Boratyński
 • Grzegorz Kacprzyk
 • Grzegorz Licki
 • Krzysztof Stodulski

 

Galeria zdjęć:

 

 

Łukasz Abramski