Nasza policyjna rzeczywistość praktycznie codziennie dostarcza nam wielu informacji związanych z naszą służbą, po których bądź to otwieramy szeroko oczy ze zdumienia  bądź ogarnia nas pusty śmiech, a czasami otwiera się nóż w kieszeni.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Funkcjonariusze!

Nasza policyjna rzeczywistość praktycznie codziennie dostarcza nam wielu informacji związanych z naszą służbą, po których bądź to otwieramy szeroko oczy ze zdumienia  bądź ogarnia nas pusty śmiech, a czasami otwiera się nóż w kieszeni. A są to między innymi: decyzje przełożonych, wypowiedzi dziennikarzy, stwierdzenia polityków, ale też działania wielu innych osób czy podmiotów.

I to właśnie dla tych najbardziej "kreatywnych" i szczególnie zasłużonych dedykujemy nasze wyróżnienie :

NIEBIESKIEGO BURAKA.

burak aktualny d

Nasze wyróżnienie ma szczególne znaczenie, dlatego "nagroda" będzie przyznawana tylko wyjątkowym "przypadkom".

Zgłoszenia muszą być wiarygodne i zawierać rzetelnie udokumentowane uzasadnienie.

Więc nominujcie w kategoriach:

  • przełożony
  • podwładny
  • polityk
  • media
  • kolega z patrolu.

Z biegiem czasu na pewno lista kategorii się wydłuży.

Czas start. Zaczynamy

PS.Nominacje będzie można zgłaszać na fb Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.