Forum Związków Zawodowych jako centrala zrzeszająca związki zawodowe funkcjonariuszy oraz Pracowników Służb Mundurowych, w tym NSZZ Policjantów od początku popierała propozycje tej organizacji dotyczące podwyżek, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego, odmrożenia waloryzacji pensji - czytamy w oficjalnym stanowisku FZZ.

Nie ma więc wątpliwości, iż Forum Związków Zawodowych odnosi się z pełną aprobatą wobec decyzji Zarządu Głównego NSZZ Policjantów o rozpoczęciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej polegającej na stosowaniu pouczeń w związku z ujawnianiem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne.

Działania związku zasługują na poparcie tym bardziej, że za podjęciem akcji protestacyjnej opowiedzieli się przedstawiciele wszystkich zarządów wojewódzkich związku Policjantów. 

FZZ pozostaje do dyspozycji Komitetu Protestacyjnego. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że planowana akcja protestacyjna przyniesie oczekiwane rezultaty. Oczekujemy, że strona rządowa zrozumie powagę sytuacji i w końcu wykaże chęć do prowadzenia realnego dialogu, który zakończy długi i destrukcyjny spór o Godność Policjantów

W imieniu Forum Związków Zawodowych

Dorota Gardias 

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych

Stanowisko w załączniku: