Obradujący w Warszawie V Kongres Forum Związków Zawodowych dokonał wyboru nowych wiceprzewodniczących tej centrali związkowej na kolejną czteroletnią kadencję. Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski został wybrany wiceprzewodniczącym FZZ z największą liczbą głosów! 

Wiceprzewodniczącym Forum Związków Zawodowych z największą liczbą otrzymanych głosów został przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Funkcje wiceprzewodniczących FZZ objęli także: Krystyna Ptok (146 głosów), Marek Mnich (135 głosów), Stanisław Stolorz (131 głosów), Dariusz Trzcionka (125 głosów), Waldemar Lutkowski (106 głosów.

Rafał Jankowski otrzymał w głosowaniu 166 głosów i była to największa liczba głosów oddanych w wyborach na funkcję wiceprzewodniczącego Forum Związków Zawodowych.

V Kongres Forum Związków Zawodowych ponownie wybrał Dorotę Gardias na funkcję Przewodniczącej FZZ a Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcina Kolasę do władz Prezydium Forum Związków Zawodowych.

Krzysztof Balcer, przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. łódzkiego został wybrany do Komisji Rewizyjnej Forum Związków Zawodowych.

Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego Dariusz Brzezicki wszedł w skład Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych. 

Obydwaj nasi reprezentanci również zdobyli w wyborach największe liczby głosów. 

Serdecznie gratulujemy naszemu przewodniczącemu wyboru na tak eksponowaną związkową funkcję. 

Osobne równie serdeczne gratulacje kierujemy pod adresem Krzysztofa Balcera i Dariusza Brzezickiego.

Info i Fot. Biuro ZG