Przyszłoroczna waloryzacja uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA oraz kolejne propozycje strony społecznej były głównymi tematami wczorajszego spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych.

Warmińsko-Mazurski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Olsztynie zachęca do korzystania z oferty Medicover Sport.

Zapisy są aktywne do 20 każdego miesiąca. Można się zarejestrować po kliknięciu w link: https://medicoversport.pl/pakiety/zwnszzpolsztyn

i podaniu kodu: ZwnszzpolsztynMS2022

 

W razie pytań osobami do kontaktu są:

  1. Jacek Kowalski 734-690-760
  2. Paweł Bonisławski 734-690-730

 

 

 

Wielką naiwnością wykazały się mundurowe związki zawodowe sądząc, że Pan Prezydent RP  podejmując inicjatywę ustawodawczą padł ofiarą „Solidarności”, zawierzając tej centrali, że temat pluralizmu przetoczył się przez Radę Dialogu Społecznego.

Od 1 grudnia 2018 r. członkowie Funduszu Ochrony Policjanta Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego mogą skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych w sprawach dotyczących służby, jak również wykraczających poza ten zakres.

Porady prawne są udzielane w siedzibie Kancelarii Adwokackiej Wróbel & Wilczek przy ul. Warmińskiej 28/9 w Olsztynie http://adwokaciww.pl/

Możliwe jest uzyskanie porady w ramach osobistego spotkania bądź za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefonicznie lub mailowo).

Członkowie FOP zobowiązani są do wcześniejszego kontaktu z Kancelarią pod nr tel. 609 610 881 lub 603 588 180 w celu umówienia terminu i godziny konsultacji.

Przed udzieleniem porady prawnej każdy z funkcjonariuszy zostanie zweryfikowany co do członkostwa w Funduszu Ochrony Policjanta.

 

wielkanoc2018 003

Plakat - XVI Jasnogórskie spotkania środowiska policyjnego 24.09.2017r.

W 2018 roku związek zawodowy policjantów będzie świętował swoje stulecie. Z dzisiejszej perspektywy, mając w pamięci dramatyczne wydarzenia towarzyszące reanimacji ruchu związkowego w 1981 i 1989 roku, wydaje się zdumiewające, z jaką odwagą i wyobraźnią podejmowano działania na rzecz powołania związku zawodowego w Policji w 1918 r.

Szczególną rolę niektórych elementów treści sygnalizuje ich formatowanie (stylizacja). Poniżej prezentujemy przykłady, objaśnienia i - w razie potrzeby - instrukcje stosowania.