W dniu 16.09.2023 r. miało miejsce uroczyste spotkanie zorganizowane przez Koło Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Terenowym NSZZ P Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie na czele z jego Przewodniczącym kol. Arkadiuszem Hasiukiem. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Jubileuszu 15-lecia istnienia Koła.

Podczas spotkania wyróżniającym się członkom zostały wręczone:

- 4 MEDALE 30 LECIA NSZZP,

- 4 MEDALE 100-ROCZNICY POWSTANIA POLICJI,

- 2 ZŁOTE ODZNAKI HONOROWE,

- 2 SREBRNE ODZNAKI HONOROWE,

- 7 BRĄZOWYCH ODZNAK HONOROWYCH,

Pozostałym członkom i gościom zostały wręczone pamiątkowe statuetki, dyplomy i medale, które wręczył mł. insp. Sławomir Koniuszy Przewodniczący W-M ZW NSZZ P w Olsztynie wraz z Arkadiuszem Hasiukiem Przewodniczącym Koła Emerytów i Rencistów przy ZT NSZZ P OPP w Olsztynie.

Na zakończenie uroczystości wystąpił mł. insp. Sławomir Koniuszy Przewodniczący W-M ZW NSZZ P w Olsztynie, który podziękował za zaproszenie na uroczystość oraz złożył serdeczne życzenia wszystkim gościom następnie poprosił o odczytanie listu od Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp.  Tomasza Klimka przez mł. asp. Damiana Miecznikowskiego a następnie wręczenie go Arkadiuszowi Hasiukowi Przewodniczącemu Koła Emerytów i Rencistów przy ZT NSZZ P OPP w Olsztynie.

15lecie Koła 3

15lecie Koła 2

15lecie Koła 4