Młodzi prawnicy, którzy we wrześniu zdawali egzamin prokuratorski, zanotowali najgorszy wynik w historii. Rekordzista z części pisemnej zdobył na 120 pkt... 11

Dotarliśmy do pisma, z którego treści wynika, iż "Komendant Główny Policji po dokonaniu analizy wykonania limitów przyjęć do służby w Policji w 2017' polecił zintensyfikowanie działań zmierzających do propagowania zawodu policjanta w celu pozyskiwania jak najszerszego grona kandydatów do służby w Policji"