Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Komendy Głównej Policji zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich członków i sympatyków NSZZ Policjantów a także do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc dla naszego Kolegi Ireneusza Jaroszewskiego - wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów KGP.

 

 

 

Nasz Kolega zapadł na ciężką chorobę. Jego przypadek jest ostrzeżeniem dla wszystkich policjantów biorących udział w likwidacji nielegalnych linii produkcyjnych narkotyków bez stosownych zabezpieczeń. 

W 2016 r. zdiagnozowano u Niego guz złośliwy śledziony. Po operacyjnym usunięciu guza choroba nadal postępuje. Z uwagi na wyjątkową specyfikę schorzenia konieczne są niekonwencjonalne metody leczenia, w tym wskazanie do pobytu w Instytucie Gersona w Meksyku. Leczenie tam dające szansę na radykalną poprawę zdrowia wiąże się niestety z olbrzymimi kosztami sięgającymi 500 tys. zł. Niestety koszty te nie podlegają refundacji.

Irek JaroszewskiZwracamy się z prośbą o pomoc i wpłacanie środków finansowych na konto Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Komendy Głównej Policji w banku PKO BP nr konta 92 1020 1169 0000 8302 0068 1643 z dopiskiem "IREK"
Liczy się każda złotówka, tylko przy wielkim wsparciu ludzi dobrego serca będzie możliwe spełnienie tego, o czym pisze w załączonym liście sam Irek. 

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów KGP