W dniu 23 czerwca 2023 roku (piątek) odbyło się niezapomniane spotkanie biesiadne zorganizowane przez ZT NSZZ P KWP w Olsztynie w urokliwej Przystani Kortowskiej w Olsztynie. Wydarzenie to okazało się być nie tylko doskonałą okazją do wspólnego spędzenia czasu, ale także znakomitą platformą integracyjną dla wszystkich uczestników.

Spotkanie rozpoczęło się serdecznym przywitaniem ze strony Doroty Rak - wiceprzewodniczącej zarządu, która podkreśliła znaczenie integracji społecznej jako fundamentu udanej współpracy i wzajemnego zrozumienia. Jej przemowa przypomniała wszystkim, jak ważne jest tworzenie pozytywnej atmosfery w miejscu pracy, budowanie relacji i wspieranie koleżeństwa.

Wieczór był pełen atrakcji, a jednym z głównych punktów programu było ognisko. Wszyscy uczestnicy gromadzili się wokół niego, tworząc przyjazną i swobodną atmosferę. W tym czasie Jarosław Suchecki zagrał na gitarze, co skłoniło wszystkich do śpiewu. Dzięki wcześniej przygotowanym śpiewnikom, wszyscy mogli włączyć się w melodie i wspólnie cieszyć się wspólnym śpiewem. Świetna zabawa i dobra muzyka z pewnością przyczyniły się do jeszcze większego zadowolenia uczestników.

Spotkanie biesiadne w Przystani Kortowskiej w Olsztynie potwierdziło, że czas spędzony w miłym towarzystwie i pełen integracji jest niezwykle cenny. W obecnych czasach, kiedy tempo życia jest bardzo szybkie, takie wydarzenia pozwalają nam na chwilę oderwania się od codzienności.

Uczestnicy opuścili Przystań Kortowską z uśmiechami na twarzach i pełni energii do dalszej pracy i służby. Ta inicjatywa udowodniła, że wspólne spędzanie czasu poza murami biura ma ogromne znaczenie dla tworzenia pozytywnego środowiska pracy i silnych więzi między funkcjonariuszami i pracownikami Policji.

G.Ś.

2023 biesiada 3