W dniu 3 września 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze delegatów Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W trakcie zebrania został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

Zarząd KKO-P przy KWP w Olsztynie:

Przewodnicząca: Dorota Rak,

Sekretarz: Renata Misiewicz,

Skarbnik: Ewa Gętek,

Członek: Aleksandra Pogłód,

Członek: Wojciech Zajkowski.

 

Komisja Rewizyjna KKO-P przy KWP w Olsztynie:

Przewodnicząca: Jolanta Kalinowska,

Członek: Marta Glińska-Bednarska,

Członek: Kamila Witkowska.

 

 

Przewodnicząca

KKO–P przy KWP w Olsztynie

Dorota Rak

20200903kkop02