W sobotę 19 maja na stadionie miejskim w Ornecie rozegrany został „VII Turniej Policyjnych Drużyn Piłkarskich 7 – osobowych o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie”.

 

 

Organizatorem imprezy był Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów Komisariatu Policji w Ornecie, przy wsparciu finansowym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz warmińsko – mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie.

Honorowy patronat nad Turniejem objął Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek oraz Starosta Powiatu Lidzbarskiego Jan Harhaj. W rozgrywkach udział wzięło 5 drużyn, mecze odbywały się systemem „każdy z każdym”. Spotkania stały na bardzo wysokim poziomie, na co niewątpliwie miała wpływ piękna pogoda. 

KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJU:

  • V miejsce – KPP Lidzbark Warmiński
  • IV miejsce – KPP Braniewo
  • III miejsce – OPP Olsztyn
  • II miejsce – KPP Kętrzyn
  • I miejsce – KPP Szczytno

Po zakończeniu Turnieju nagrodami uhonorowano najlepszego bramkarza, którym został Rafał Suchecki z drużyny KPP w Szczytnie. Najlepszym strzelcem okazał się Mateusz Abramczyk, również reprezentujący drużynę KPP w Szczytnie, zdobywca 9 bramek.

Nagrody wręczali: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Jan Markowski, Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim nadkom. Piotr Koszczał, Komendant Komisariatu Policji w Ornecie podkom. Tomasz Gładkowski, starosta powiatu lidzbarskiego Jan Harhaj, Burmistrz Miasta Orneta Ireneusz Popiel, przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów st. asp. Piotr Krupiński, przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy Komisariacie Policji w Ornecie sierż. szt. Paweł Rynkiewicz, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie nadkom. Robert Brzycki, Naczelnik Wydziału Transportu KWP w Olsztynie kom. Piotr Wojciechowski, Komendant Straży Miejskiej w Ornecie Kamil Nowicki.

Organizatorzy Turnieju składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do jego przygotowania!!!

autor:podkom. Mariusz Horyd

fotorelacja:Andrzej Kosakowski