W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.X.2018 r. publikujemy opracowaną przez Kancelarię Adwokacką Kacper Matlak zanonimizowaną wersję odwołania od negatywnej decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji dot. odmowy wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

 Zaznaczamy, że wzór odwołania został przygotowany w odniesieniu do konkretnej decyzji. W przypadku innej, podobnej decyzji prawdopodobnie należałoby odpowiednia zmodyfikować treść odwołania.