Z inicjatywy policjantów z KMP w Olsztynie powstało Olsztyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie NSZZP „Wanad”. Organizacja skupia wokół siebie funkcjonariuszy służb mundurowych oraz sympatyków strzelectwa. Główną ideą przyświecającą organizatorom stowarzyszenia jest doskonalenie umiejętności strzeleckich policjantów, wymiana doświadczeń oraz integracja pasjonatów strzelectwa, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i powiatu.