Ponad 8 lat temu, ówczesny przewodniczący NSZZ Policjantów Antoni Duda otrzymał odpowiedź od Jarosława Kaczyńskiego na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych (której także przewodniczył)  skierowane do kandydatów na urząd Prezydenta RP.

...Państwo polskie musi szczególnie dbać o formacje, które zapewniają bezpieczeństwo państwa i obywateli...troska państwa powinna się objawiać głównie w zapewnieniu tym służbom należytego finansowania...TYLKO ODPOWIEDNIO WYPOSAŻONE I DOBRZE OPŁACANE SŁUŻBY MOGĄ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIAĆ SWOJE OBOWIĄZKI. PODEJŚCIE TO SIĘGA TRADYCJI MIĘDZYWOJENNEJ. JUŻ W 1919 UZNANO, ŻE PAŃSTWO MA OBOWIĄZEK DBANIA O TYCH, KTÓRZY MU SŁUŻĄ ORAZ ZAPEWNIENIA IM ODPOWIEDNICH ŚWIADCZEŃ...

...Rząd, którym kierowałem w latach 2006-2007 poważni traktował problemy służb mundurowych. Rząd PIS przygotował ustawę o modernizacji służb mundurowych uchwaloną przez Sejm w styczniu 2007 r. Wprowadzone przepisy przewidywały przeznaczenie 6,3 mld złotych w ciągu trzech lat na kompleksową modernizację i PODWYŻKĘ WYNAGRODZEŃ FUNKCJONARIUSZY. 
Niestety założenia ustawy wykonane zostały jedynie w części. W roku 2008 na skutek problemów z wykonaniem budżetu służby nie otrzymały należnych im środków. W 2009 r. cięcia w programie wyniosły 1,2 mld zł, zas budżet na 2010 został zbudowany na podstawie okrojonego w 2009 budżetu służb mundurowych.

W latach 2008 - 2010 wydatki na bezpieczeństwo zredukowano o kwotę 3 mld. zł, a realizacja programu została wydłużona do 5 lat.

...Troska państwa o służby mundurowe musi objawiać się także w sprawiedliwym systemie emerytalnym. Niestety rząd Donalda Tuska zapowiedział zmiany systemu ... wydłużenie czasu służby... W efekcie w 2009 r. ze słuzby odeszło 5700 policjantów. To największa liczba odejść w historii ostatnich lat. TAKA SYTUACJA JEST NIE TYLKO NIEDOPUSZCZALNA ALE RÓWNIEŻ NIEBEZPIECZNA Z PUNKTU WIDZENIA PAŃSTWA I OBYWATELI. ZAPOWIEDZIANE DZIAŁANIA MUSZĄ ZOSTAĆ POWSTRZYMANE, A SYSTEM EMERYTALNY SŁUŻB MUNDUROWYCH MUSI OPIERAĆ SIĘ O ZASADY, KTÓRE GWARANTUJĄ NALEŻYTE ZABEZPIECZENIE FUNKCJONARIUSZY.

...PRAGNĘ PAŃSTWA ZAPEWNIĆ, ŻE JAKO PREZYDENT BĘDĘ Z CAŁEJ SIŁY ZABIEGAŁ O PEŁNE WYKONANIE PLANU MODERNIZACYJNEGO SŁUŻB MUNDUROWYCH OCZEKUJĄC OD RZĄDU I SEJMU PRZEDŁOŻENIA ODPOWIEDNIEJ USTAWY...

....ZAPEWNIAM RÓWNIEŻ, ŻE NIE DOPUSZCZĘ DO OGRANICZENIA UPRAWNIEŃ EMERYTALNYCH FUNKCJONARIUSZY ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I OBYWATELI

Z wyrazami szacunku

JAROSŁAW KACZYŃSKI


**********************

Niestety Jarosław Kaczyński nie został wówczas prezydentem i służby mundurowe nie mogły przez długie lata skonsumować danych wówczas obietnic. A szkoda.

Aż nastał czas zwycięstwa wyborczego PIS, którego przedstawiciele jeszcze przed wyborami obiecali służbom realizację tych i innych postulatów. Istotnie powstał Program Modernizacji Służb Mundurowych opiewający na zawrotne sumy. Nie są one jednak aż tak zawrotne jeśli wziąć pod uwagę skalę zaniechań, jakie miały miejsce przez minione dwie kadencje. 

Szczególnie nie są zawrotne w kwestii uposażeń funkcjonariuszy zamrażanych przez 8 lat. Osobną kwestią są uprawnienia emerytalne, których jakoś PIS, wbrew zapewnieniom swojego Lidera nie zamierza przywrócić.Dzieje się tak pomimo, iż skala odejść i powstałych wakatów znacznie już przekracza wymienioną przez Kandydata na prezydenta w cytowanym piśmie. Przy czym alarmujące jest to, iż w tamtych latach na jedno miejsce w Policji kandydowało ponad 20 osób. A dzisiaj trudno liczyć na kilka osób, w dodatku o mizernych kwalifikacjach, zaś kolejne zastępy doświadczonych policjantów szykują rejteradę z początkiem nowego roku. 

Zdeterminowanym związkowcom w odpowiedzi na ich żądania sformułowane w marcu br. na spotkaniach wyjaśnia się obiektywne przyczyny braku powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego, nawet w złagodzonej formie. Wylicza się skrupulatnie wszystkie podwyżki, jakie nastąpiły od objęcia władzy przez PIS. Obiecuje się nam, jakie to kokosy czekają nas w kolejnych latach, ale niestety nie teraz. Tłumaczy się nam, że konieczna jest cierpliwość a nade wszystko kultywowanie ETOSU.  

Tak wiele razy już komentowaliśmy obietnice i tłumaczenia resortu, że tym razem przytoczę jedynie taką starą przypowiastkę o tłumaczeniu przyczyn obiektywnych... 

Pewien rolnik w czasach PRL nie mógł się doczekać dostawy paszy dla zakontraktowanych świń. Odsyłany od gabinetu do gabinetu trafił w końcu przed oblicze samego I Sekretarza. Towarzysz Sekretarz długo i zawile tłumaczył rolnikowi trudności, jakie występują na odcinku, po linii i na bazie produkcji pasz, na koniec spytał: więc teraz rozumicie Towarzyszu dlaczego dostawy paszy się opóźniają?

Ja to rozumiem Towarzyszu Sekretarzu, ale wytłumaczcie to moim świniom...

Tak, że ten...chyba przestaje w tym kontekście być tajemnicą ogromne poparcie Akcji Protestacyjnej w szeregach służb mundurowych.

(jp)

Pismo Kandydata na Prezydenta