Zapis spotkania przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych uczestniczących w "Miasteczku mundurowym" przed Sejmem RP zorganizowanym na dwa tygodnie przd wyborami parlamentarnymi 2015' z działaczami Prawa i Sprawiedliwości w osobach Beaty Mazurek i Jarosława Zielińskiego.

Jarosław Zieliński wygłosił przemówienie do protestujących związkowców, w którym Jarosław Zieliński wygłosił przemówienie do protestujących związkowców, w którym powiedział m.in. 

- Tu gdzie są służby jest porządek i tak powinno być. - Pamiętam tę wielką konferencję, którą zorganizowaliśmy gdy rząd Donalda Tuska, rząd PO-PSL wprowadzał to wielkie zamieszanie z emeryturami, wtedy przyszło kilkuset funkcjonariuszy, straż marszałkowska obawiała się, że bezpieczeństwo może zostać zakłócone - powiedziałem - spokojnie panowie to są ludzie, którzy sami strzegą bezpieczeństwa, proszę ich wszystkich zaprosić. - to była ważna konferencja i dzięki niej, dzięki temu, że państwo walczyliście na wszelkie sposoby udało się tego, co było największym zagrożeniem uniknąć, ale nie udało się uniknąć wszystkiego - NIESTETY.- ten czas, czas ośmiu ostatnich lat, to jest zły czas dla służb mundurowych. Ale to jest także zły czas dla Polski, ale ten czas, szanowni państwo się kończy.

- Jeszcze dwa tygodnie. Dwa tygodnie i trzy dni i myślę, że nastąpi zmiana. DOBRA ZMIANA!- i mam nadzieję, że będzie to wielka zmiana dla nas wszystkich!- Wasze postulaty są nam - Prawu i Sprawiedliwości - dobrze znane. Jesteśmy w stałym dialogu z wszystkimi formacjami mundurowymi, zwłaszcza jeśli chodzi o reprezentacje związkowe. Z wszystkimi reprezentacjami służb mundurowych - one się zjednoczyły w walce o 
WASZE SŁUSZNE PRAWA!

- I my spotykamy się jednocześnie, na raz ze wszystkimi związkami. Nawet było przygotowane wspólnie POROZUMIENIE, które dzisiaj było omawiane na spotkaniu w Sejmie w Klubie Parlamentarnym PIS z udziałem Przewodniczącego Klubu posła Mariusza Błaszczaka. - powiedzieliśmy sobie wszystko, co powiedzieć potrzeba, powiedzieliśmy, że potrzebny jest (i mamy projekt) nowego Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Ten Program został przygotowany po to, żeby kontynuować to co zostało zapisane, a nie do końca później zrealizowane w tym Programie, naszym Programie PIS z 2007 roku. - mamy ten projekt, on jest gotowy, on jest państwu przedstawicielom związków zawodowych służb mundurowych znany.

- Po jakiejś niezbędnej modyfikacji, po korekcie, która jest niezbędna z uwagi na upływ czasu, ten projekt chcemy wdrożyć do procedury sejmowej i uchwalić, kiedy uzyskamy większość parlamentarną. - to jest jedna sprawa, sprawa druga to jest PODWYŻKA WYNAGRODZEŃ - proszę państwa JEST NIEZBĘDNĄ I PILNĄ KONIECZNOŚCIĄ WALORYZACJA KWOTY BAZOWEJ. To jest Wasz postulat, MY TEN POSTULAT ROZUMIEMY, POPIERAMY I PRZYJMUJEMY! Będziemy go realizować w takim tempie i w takim zakresie, na jaki będzie stać budżet państwa, ale ten postulat MUSI BYĆ REALIZOWANY. - od 2008 roku nie macie rewaloryzacji. TRZEBA JĄ PRZYWRÓCIĆ. TRZEBA JĄ WDROŻYĆ!

- To dotyczy służb mundurowych - funkcjonariuszy, ale dotyczy także pracowników cywilnych służb mundurowych. - proszę państwa kolejna sprawa, to jest sprawa mądrzejszego uregulowania, co do tego TEŻ 
SIĘ UMÓWILIŚMY - SPRAWY UREGULOWANIA L4.  Znacie moje stanowisko, znacie moje wystąpienia w imieniu Klubu na posiedzeniach Komisji Sejmowej i Sejmu. WRÓCIMY DO TEGO I UREGULUJEMY 
TO MĄDRZEJ, TAK, ŻEBY TO SŁUŻYŁO SPOŁECZEŃSTWU I TYM, KTÓRZY TEGO SPOŁECZEŃSTWA STRZEGĄ. - TAK, JAK DZISIAJ TO DZIAŁA, TO DZIAŁA NIESTETY ŹLE. 

- Sprawa kolejna, proszę państwa, my mówimy o służbach mundurowych wszystkich, nie tylko tych podległych MSW, (w przyszłości to będzie MSWiA) mówimy także o celnikach, którzy tu są z nami.- ja reprezentowałem Prawo i Sprawiedliwość ramię w ramię razem gdy w Trybunale Konstytucyjnym walczyliśmy o prawo celników do systemu zaopatrzeniowego służb mundurowych.  - są z nami przedstawiciele służby więziennej, oni są podlegli Ministerstwu Sprawiedliwości, ale zasługują na podobne traktowanie we wszystkich działaniach, które będziemy podejmować jak służby mundurowe podległe ministrowi spraw wewnętrznych. - widzimy to i OGARNIAMY SWOJĄ TROSKĄ WSZYSTKIE SŁUŻBY MUNDUROWE. PROSZĘ PAŃSTWA - WSPÓŁPRACA Z WAMI - BĘDZIE DWUSTRONNA! BĘDZIEMY PROWADZILI DIALOG, CO DO TEGO SIĘ UMÓWILIŚMY - PARTNERSKI DIALOG.

- Na pewno nie na manifestacjach ulicznych, bo ich nie będzie trzeba organizować...- ZAPEWNIAM O TYM, ŻE NIE BĘDZIE TRZEBA ICH ORGANIZOWAĆ. BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, BĘDZIEMY ROZMAWIALI, TAKŻE NA FORUM DIALOGU RZĄDOWO ZWIĄZKOWEGO SŁUŻB MUNDUROWYCH. i tam będziemy ustalać, co trzeba zrobić i co możliwe jest do zrobienia. Ale 
to partnerstwo rozumiem jeszcze w innych sposób. Państwa działanie może przynieść zwiększone wpływy do budżetu państwa. Sami celnicy mówią, że gdyby były lepsze przepisy i przestrzegane, to wpływy do budżetu wzrosłyby znacznie. (Dziś już wiemy, że wzrosły gigantycznie, ale nic z tego nie otrzymały służby przyp. jp.)

- Co zamierzamy zrobić my to państwo wiecie. - i na koniec, Platforma Obywatelska i PSL WAS OSZUKAŁY. OSZUKAŁ WAS DONALD TUSK. OBIECAŁ COŚ WAM W KUŹNICY BIAŁOSTOCKIEJ PRZED POPRZEDNIMI WYBORAMI? - OBIECAŁ. SPEŁNIŁ? - NIE SPEŁNIŁ. 

- I to jest odpowiedź na to. My dobrze rozumiemy wasze rozgoryczenie i wasz brak zaufania do władzy. ALE TO JEST TA WŁADZA, KTÓRA JEST DZISIAJ - MY PRZEZ NIECAŁE DWA LATA, KIEDY BYLIŚMY W RZĄDZIE ZROBILIŚMY TO CO DOBRZE ZNACIE. DO TEGO WSZYSTKIEGO MUSIMY WRÓCIĆ, ALE WARUNEK - MUSI NASTĄPIĆ ZMIANA! I TO O CZYM MÓWIMY DZISIAJ - BĘDZIE REALIZOWANE.

NO I ZMIANA NASTĄPIŁA...

No i zmiana nastąpiła. Już ponad dwa lata temu. Obiecał Wam przed Sejmem Jarosław Zieliński? – Obiecał, spełnił? – Nie spełnił!