3 kwietnia 2019 w KPP w Iławie odbyło się Walne Zebranie Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ Policjantów. Podczas Zebrania przeprowadzone zostały wybory uzupełniające, w trakcie których dokonany został wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących.

Na Walnym Zebraniu postanowiono o rozszerzeniu składu Zarządu w związku z czym, wybrano czworo wiceprzewodniczących. W skład ZT wszedł również przewodniczący Koła w KPP Susz.


Nowy skład Zarządu:

Przewodniczący: Jacek Zaborowski

Wiceprzewodnicząca: Lidia Śliwińska

Wiceprzewodniczący: Marcin Stopkowski

Wiceprzewodniczący: Waldemar Olszewski

Wiceprzewodniczący: Robert Mazurowski

Członek ZT: Andrzej Bańkowski (Koło KP Susz)

kontakt pod tel.: 732 62 13