21 września 2018 r. odbyły się uroczyste obchody X jubileuszu powstania Koła Emerytów i Rencistów Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.

 

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie – mł. insp. Edward Szydłowski, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie – mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych – Antoni Duda, Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie – nadkom. Sławomir Koniuszy, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie – podinsp. Zbigniew Kowalski, Z-a Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie – nadkom. Andrzej Lubowiecki, Kapelan Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie – ks. Arkadiusz Suchowiecki, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie - Jerzy Klemens Kowalewicz

Okrągły jubileusz był okazją do uhonorowania działaczy związkowych zasłużonych dla środowiska policyjnych emerytów i rencistów. W uznaniu szczególnych zasług Przewodniczącemu Koła Emerytów i Rencistów ZT NSZZ Policjantów OPP w Olsztynie Arkadiuszowi Hasiukowi przekazany został przez nadkom. Sławomira Koniuszego pamiątkowy dyplom. 

Medalem 25-lecia NSZZ Policjantów uhonorowani zostali m.in.: Zbigniew Ciarciński, Marek Gołota, Kazimierz Jatczak, nadkom. Andrzej Lubowiecki, Henryk Misiewicz, Waldemar Nowicki, Ryszard Obrębski, Wiesław Penkacik, Tomasz Perkowski, Józef Piekarczyk, Henryk Siemiński, Jarosław Stasikowski, Bogusław Turek. 

Medalem okolicznościowym X-lecia Koła Emerytów i Rencistów uhonorowani zostali m.in.: insp. Tomasz Klimek, mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak, Antoni Duda, podinsp. Zbigniew Kowalski, nadkom. Andrzej Lubowiecki, kom. Robert Paszkowski, ks. Arkadiusz Suchowiecki, nadkom. Robert Brzycki, Jerzy Klemens Kowalewicz, Jan Mackun, Waldemar Konopka, nadkom. Wiesław Bujakowski, asp. szt. Dariusz Wileński, st. asp. Ryszard Kobylański, a także kilkudziesięciu policyjnych emerytów i rencistów.

Łukasz Abramski.