Do takiej formy uczczenia naszego święta zachęcają Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie, inicjując na terenie całego garnizonu akcję oddawania krwi jako część obchodów Święta Policji.

"Świętujemy dzieląc się z innymi". To hasło można zrealizować na różne sposoby. Jednym z nich jest honorowe oddanie krwi. Przypominamy o tym również przy okazji Święta Policji, które w kalendarzu znajduje się pod datą 24 lipca, czyli datą upamiętniającą wejście w życie Ustawy o Policji.

Dlatego Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek wraz z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie podinsp. Sławomirem Koniuszym zachęcają wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji na Warmii i Mazurach do odwiedzenia punktów poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie i podzielenia się cennym darem.

Osoby, które zdecydują się tę akcję wesprzeć, w stacjach krwiodawstwa mogą posłużyć się KODEM – 298

 

Chociaż Święto Policji kalendarzowo przypada na dzień 24 lipca, uroczystości na terenie poszczególnych komend miejskich i powiatowych rozłożone są na przestrzeni miesiąca.

Tyle też potrwa akcja honorowego oddawania krwi adresowana nie tylko do policjantów, ale również do pracowników Policji.