Odchodząc na wieczną służbę policjant pozostawia za sobą dwie rodziny – tę w swoim domu i tę policyjną. W tych trudnych chwilach ta pierwsza może liczyć na wsparcie od tej drugiej. Insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Sławomir Koniuszy, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. warmińsko - mazurskiego spotkali się z żoną zmarłego tragicznie mł. asp. Piotra Nowaka.

Komendant podkreślił fakt niezmiennego traktowania rodziny zmarłego funkcjonariusza, jako ważnej części mundurowej rodziny policyjnej. Rodzinie przekazane zostały także środki zebrane przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów.

Wczoraj (16.07.2018) w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie insp. Tomasz Klimek, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie spotkał się z Malwiną Nowak, żoną zmarłego tragicznie 25 maja 2018 roku szczycieńskiego policjanta mł. asp. Piotra Nowaka. Podczas spotkania insp. Tomasz Klimek zapewnił o stałym zainteresowaniu sytuacją rodziny, a także podkreślił, że dla całej braci mundurowej, najbliżsi zmarłego funkcjonariusza zawsze pozostaną rodziną policyjną.

- „Jesteście dla nas ważni i chcemy żebyście o tym zawsze pamiętali.” – powiedział insp. Tomasz Klimek.

Słowa te potwierdzili także obecni na spotkaniu mł. insp. Tomasz Bzymek Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie, a także nadkom. Sławomir Koniuszy Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie.
Wczorajsze spotkanie było również okazją do przekazania żonie zmarłego funkcjonariusza środków, jakie zostały zebrane na specjalnie uruchomionym koncie przez Warmińsko – Mazurski Zarząd NSZZ Policjantów, dzięki wpłatom od ludzi dobrej woli.

Policjanci oraz osoby cywilne z całego kraju wspomogli w ten sposób rodzinę, po tragedii jaka ją dotknęła. Na ręce Malwiny Nowak list z informacją o zgromadzonych środkach przekazali nadkom. Sławomir Koniuszy oraz szef szczycieńskiego zarządu związku sierż. szt. Grzegorz Licki.

Więcej na temat form pomocy i możliwości wsparcia policyjnych rodzin w potrzebie, można przeczytać na stronie https://zwnszzp.olsztyn.pl/okaz-serce
(esz/tm)