1. Sławomir Koniuszy – Przewodniczący W-M ZW NSZZ P w Olsztynie
 2. Henryk Kołecki – Wiceprzewodniczący-Skarbnik W-M ZW NSZZ P w Olsztynie
 3. Piotr Krupiński – Wiceprzewodniczący-Sekretarz W-M ZW NSZZ P w Olsztynie
 4. Zbigniew Kowalski – Wiceprzewodniczący W-M ZW NSZZ P w Olsztynie
 5. Jarosław Nowak – Wiceprzewodniczący W-M ZW NSZZ P w Olsztynie
 6. Dariusz Brudzyński (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Bartoszycach)
 7. Cezary Kowalski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KP w Biskupcu)
 8. Krzysztof Stodulski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Braniewie)
 9. Mariusz Banasiak (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Działdowie)
 10. Zbigniew Przyborowski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KMP w Elbląg)
 11. Waldemar Misarko (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Ełku)
 12. Tomasz Janczylik (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Giżycku)
 13. Grzegorz Kacprzyk (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Gołdapi)
 14. Jacek Zaborowski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Iławie)
 15. Piotr Dzirba (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Kętrzynie)
 16. Mariusz Szandrowski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KMP w Olsztynie)
 17. Dorota Rak (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KWP w Olsztynie)
 18. Rafał Tkaczuk (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Lidzbarku Warmińskim)
 19. Andrzej Kida (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KP w Morągu)
 20. Piotr Obiedziński (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Mrągowie)
 21. Mariusz Sargalski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Nowym Mieście Lubawskim)
 22. Radosław Stempkowski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Nidzicy)
 23. Mirosław Orłowski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Olecku)
 24. Dariusz Wileński (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) OPP w Olsztynie)
 25. Paweł Rynkiewicz (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KP w Ornecie)
 26. Janusz Karczewski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Ostródzie)
 27. Mariusz Boratyński (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Piszu)
 28. Grzegorz Licki (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Szczytnie)
 29. Tadeusz Szymczak (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Węgorzewie)