1. Sławomir Koniuszy – Przewodniczący W-M ZW NSZZ P w Olsztynie
 2. Henryk Kołecki – Wiceprzewodniczący-Skarbnik W-M ZW NSZZ P w Olsztynie
 3. Piotr Krupiński – Wiceprzewodniczący-Sekretarz W-M ZW NSZZ P w Olsztynie
 4. Daniel Mądry – Wiceprzewodniczący W-M ZW NSZZ P w Olsztynie
 5. Zbigniew Kowalski – Wiceprzewodniczący W-M ZW NSZZ P w Olsztynie
 6. Jarosław Nowak – Wiceprzewodniczący W-M ZW NSZZ P w Olsztynie
 7. Dariusz Brudzyński (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Bartoszycach)
 8. Cezary Kowalski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KP w Biskupcu)
 9. Krzysztof Stodulski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Braniewie)
 10. Daniel Anczewski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Działdowie)
 11. Zbigniew Przyborowski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KMP w Elbląg)
 12. Waldemar Misarko (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Ełku)
 13. Dariusz Poboży (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Giżycku)
 14. Grzegorz Kacprzyk (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Gołdapi)
 15. Piotr Agnieszczak (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Iławie)
 16. Piotr Dzirba (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Kętrzynie)
 17. Mariusz Szandrowski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KMP w Olsztynie)
 18. Dorota Rak (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KWP w Olsztynie)
 19. Rafał Tkaczuk (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Lidzbarku Warmińskim)
 20. Krzysztof Arciszewski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KP w Morągu)
 21. Piotr Obiedziński (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Mrągowie)
 22. Mariusz Sargalski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Nowym Mieście Lubawskim)
 23. Radosław Stempkowski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Nidzicy)
 24. Mirosław Orłowski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Olecku)
 25. Dariusz Wileński (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) OPP w Olsztynie)
 26. Paweł Rynkiewicz (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KP w Ornecie)
 27. Janusz Karczewski (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Ostródzie)
 28. Mariusz Boratyński (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Piszu)
 29. Grzegorz Licki (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Szczytnie)
 30. Tadeusz Szymczak (Terenowa Organizacja Związkowa (TOZ) KPP w Węgorzewie)