1. Sławomir Koniuszy – Przewodniczący
  2. Henryk Kołecki – Wiceprzewodniczący-Skarbnik
  3. Piotr Krupiński – Wiceprzewodniczący-Sekretarz
  4. Daniel Mądry – Wiceprzewodniczący
  5. Zbigniew Kowalski – Wiceprzewodniczący
  6. Jarosław Nowak – Wiceprzewodniczący
  7. Dorota Rak – Członek Prezydium
  8. Zbigniew Przyborowski – Członek Prezydium
  9. Waldemar Misarko – Członek Prezydium
  10. Mariusz Szandrowski – Członek Prezydium