Zachęcamy do obejrzenia reportażu TV Nowa o nowych - pozarynkowych metodach naboru do Policji.

"Blady strach padł na polski bezrobotny świat. Kiedyś przychodzili do Urzędów Pracy podpisać listę, dzisiaj obawiają się, że zostaną wcieleni do policji...

A wśród bezrobotnych sami pacyfiści.
- nie to nie jest dla mnie - mówi młody mężczyzna
- nie możesz czekać, musisz - ja bym się nie dał - podpowiada jego kolega.

Całą tę panikę wywołał Urząd Pracy w Brzegu, który wysłał do bezrobotnych dokument, w którym wzywa do stawiennictwa w sprawie możliwości podjęcia pracy w Policji. Tym, którzy się nie stawią na wezwanie grozi utrata statusu osoby bezrobotnej, a więc utrata zasiłku.
- w pierwszej chwili myślałem, że to jakaś ściema - mówi indagowany bezrobotny. Ale to ściema nie jest. W Policji brakuje bowiem 6 tysięcy policjantów, więc policja robi co może...
Niestety, zamiast sięgnąć do materialnych zachęt, policja ucieka się do pozarynkowych środków przymusu, a jak wiadomo - z niewolnika nie ma pracownika.

Cały film w załączniku.