Po pierwszym w 2018 roku ślubowaniu, szeregi warmińsko – mazurskiej Policji zasiliło 49 nowych funkcjonariuszy. W tym gronie znalazło się 10 kobiet oraz 39 mężczyzn. Nowi policjanci po skończonym kursie podstawowym rozpoczną pracę w jednostkach powiatowych oraz Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”

Powyższe słowa roty ślubowania doskonale oddają charakter policyjnej służby. Wykrzyczane słowo „ślubuję!” padło dziś (04.01.2018) z ust 48 nowo przyjętych policjantów (jedna osoba nie brała udziału w uroczystości). W tym gronie 31 osób legitymuje się wykształceniem wyższym, a 18 średnim. Wszyscy oni zostali przyjęci do służby jako ostatni nabór w 2017 roku. W całym ubiegłym roku, w wyniku zakończenia pięciu procesów rekrutacyjnych, garnizon warmińsko – mazurskiej Policji zasiliło 126 funkcjonariuszy. To oni najlepiej przeszli procedurę rekrutacji i z największą liczbą punktów uplasowali się na najwyższych miejscach listy rankingowej. Ważne słowa ślubowania zabrzmiały w obecności m. in. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Artura Chojeckiego, Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego, Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka, komendantów powiatowych policji, samorządowców, ale przede wszystkim - rodzin i bliskich nowych funkcjonariuszy.

Więcej fotografii