Z ostatniej edycji cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów. 

Działanie Policji dobrze ocenia 75 procent ankietowanych. Jak podkreśla KGP, Policja jest oceniana wyżej m. in. od poszczególnych stacji telewizyjnych oraz ponad dwukrotnie lepiej od sądów. CBOS cyklicznie bada i monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności prezydenta, parlamentu, mediów oraz wybranych instytucji publicznych, w tym Policji. Wyniki najnowszej edycji badania wskazują, że trzy czwarte ankietowanych (75%) dobrze ocenia jej działalność. Jest to wynik wyższy do uzyskanego w poprzedniej edycji badania o jeden punkt procentowy. Na kolejnym miejscu z wynikiem 73% znalazło się Wojsko, a dalej stacje telewizyjne Polsat (71%) i TVN (65%).

poparcie ocena instytucji 2019.03

poparcie policja 2013 2019