Kryteria podziału specjalnych dodatków motywacyjnych obok zadań, jakie Policja obecnie realizuje na naszej wschodniej granicy, to temat numer jeden wśród policjantów. Najbardziej emocjonują się tym ci, którzy we wrześniu poszli na krótkotrwałe zwolnienia lekarskie, żeby zademonstrować swoje niezadowolenie z efektów Porozumienia podpisanego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji przez związki reprezentujące funkcjonariuszy tego resortu.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanowił wyjaśnić, jaki będzie miał wpływ na kryteria przyznawania specdodatku i zwrócił się w tej sprawie do Komendanta Głównego Policji. Powodem sformułowania pytań był m.in. krążący po internecie dokument, rekomendujący wymienionym tam ministrom, by kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego uzgadniali z zakładowymi organizacjami związkowymi, a nawet starali się uzyskać zgodę tych organizacji.

Dokument Ministerstwa Finansów okazał się autentyczny, ale przekonanie o daleko idących uprawnieniach Związku już nie bardzo. Komendant Główny Policji w udzielonej odpowiedzi wyjaśnił, że jedynym uprawnieniem zakładowych organizacji związkowych – w przypadku NSZZ Policjantów są to Zarządy Wojewódzkie – jest prawo do zaopiniowania kryteriów, które wcześniej przygotują właściwi przełożeni. Komendant Główny Policji wyraził przekonanie, że pomimo braku ustawowego obowiązku, uzgodnienie sposobu i kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego możliwe będzie uwzględnianie postulatów zawartych w opiniach zakładowych organizacji związkowych.

Policjanci zdążyli już się zapewne zorientować, że proces opiniowania już się rozpoczął. Ufamy więc, że to, co Komendant Główny Policji uważa za „możliwe”, możliwym okaże się w praktyce a policjanci naprawdę zaangażowani w służbę przestaną się niepotrzebnie martwić.

Sławomir Koniuszy

3 725x1024

4 725x1024